startkontakt
Akelius Spar upphörde 2021.

Lagen om inlåningsföretag

Lagen om inlåningsföretag upphörde att gälla 2020-12-31.
Befintliga inlåningsföretag avvecklade sina verksamheter under 2021.

Återbetalning

Akelius Spar har stängt ner samtliga kunders konton och återbetalat kapital
och upparbetad ränta till sina kunder under 2021.

Viktig information

Akelius Spar AB var regi-
strerat hos Finansinspek-
tionen enligt Lagen om inlåningsverksamhet (2004:299). Insatta medel
användes för finansiering av fastighetsverksamhet.
Insatta medel omfattades inte av Lagen (1995:1571) om insättningsgaranti.
Lagen om inlånings-
verksamhet upphörde att gälla 2020-12-31. Akelius Spar avvecklade sin verksamhet och återbetalade insatt kapital och upparbetad ränta till sina kunder under 2021.

   


    Kontakta oss via e-post:
    info@akeliusspar.se