logga in
startKontonbli kundom investkontakt

Ångerrätt

Förhandsinformation enligt distans- och hemförsäljningslagen

Vid ingående av ett nytt avtal mellan Akelius Spar AB och en konsument på distans ska Akelius enligt lag ge konsumenten viss s. k. förhandsinformation. Informationen kan laddas ned i nedanstående dokument.

Förhandsinformation enligt distans- och hemförsäljningslagen


Bli kund
 

Viktig information

Akelius Spar AB är regi-
strerat hos Finansinspek-
tionen enligt Lagen om inlåningsverksamhet (2004:299). Insatta medel
används för finansiering av fastighetsverksamhet.
Insatta medel omfattas inte av Lagen (1995:1571) om insättningsgaranti och kan förloras i händelse av företagets obestånd.

   


    Kontakta oss via e-post:
    info@akeliusspar.se

    - Vanliga frågor
    - Ångerrätt
Sigillet är utfärdat av UC AB. Klicka på bilden för information om UC:s Riskklasser.