logga in
startKontonbli kundom investkontakt

Lagen upphör

Lagen om inlåningsföretag upphör att gälla
2020-12-31.
Befintliga inlåningsföretag ska avveckla sina verksamheter under 2021.

Återbetalning

Akelius Spar stänger ner konton och återbetalar kapital och upparbetad ränta till sina kunder under första halvan av 2021.

Akelius Spar återbetalar kapital och upparbetad ränta på Räntekonto, Räntekonto 4 månader, Räntekonto 12 månader och Fasträntekonto 3 år per återbetalningsdatum.

Förtida avslut

Du kan själv avsluta dina konto i förtid och få hela ditt kapital och upparbetad ränta utbetald.

 

Föranmält bankkonto

För att återbetalningen ska kunna ske måste du ha ett korrekt föranmält bankkonto registrerat.
Du kontrollerar ditt föranmälda bankkontonummer och uppdaterar vid behov i internettjänsten.

Om ditt totala saldo understiger 200 kronor och du saknar korrekt föranmält bankkonto kommer din behållning att tas som en nedstängningsavgift.

Om ditt totala saldo överstiger 200 kronor och du saknar korrekt föranmält bankkonto kommer din behållning att skickas till din folkbokföringsadress som en bankgiroutbetalning.

Om du inte löser in bankgiroavin utan vi får den i retur kommer din behållning att tas som en nedstängningsavgift om beloppet understiger 500 kronor.

Övrigt

Allt automatiskt månadssparande med autogiro stängs av 2021-01-15.

Akelius Spar tar inte emot några nya kunder.
Logga in

Viktig information

Akelius Spar AB är regi-
strerat hos Finansinspek-
tionen enligt Lagen om inlåningsverksamhet (2004:299). Insatta medel
används för finansiering av fastighetsverksamhet.
Insatta medel omfattas inte av Lagen (1995:1571) om insättningsgaranti och kan förloras i händelse av företagets obestånd.
Lagen om inlånings-
verksamhet upphör att gälla 2020-12-31. Akelius Spar avvecklar sin verksamhet och återbetalar insatt kapital och upparbetad ränta under 2021.

   


    Kontakta oss via e-post:
    info@akeliusspar.se

    - Vanliga frågor
Sigillet är utfärdat av UC AB. Klicka på bilden för information om UC:s Riskklasser.