logga in
startKontonbli kundom investkontakt

Vanliga frågor


Kan jag öppna ett konto hos Akelius om jag inte vill använda Internettjänsten? Se svar

Nej, Akelius tjänster är helt Internetbaserade och förutsätter att du som kund använder dig av våra Internettjänster.

Stäng

Hur blir jag Sparkund och får hög ränta? Se svar

Klicka på "Bli kund" i menyraden ovan. Fyll sedan i dina uppgifter i anmälningsformuläret.

Stäng

Hur öppnar jag ett konto? Se svar

Klicka på "Bli kund" i huvudmenyn, fyll i anmälningsformuläret och följ instruktionen. När du fyllt i anmälningsformuläret måste du bekräfta din ansökan, det gör du genom att lämna ett autogiromedgivande till Akelius. Du väljer själv om du vill lämna ditt Autogiromedgivande elektroniskt genom din Internetbank eller genom att återsända den underskrivna ansökningshandlingen i fysisk form. Autogiromedgivandet medför inte några automatiska insättningar. Det är helt kostnadsfritt att ansöka om konto.

Stäng

Hur bekräftar jag min kontoansökan? Se svar

Du bekräftar din kontoansökan genom att skicka ett underskrivet exemplar av din kontoansökan till Akelius Spar. Du kan också bekräfta din kontoansökan elektroniskt, information om hur det går till hittar du på din kontoansökan.

Stäng

Kostar det något att öppna konto? Se svar

Nej, våra konton är helt avgiftsfria.

Stäng

Kan en omyndig öppna ett konto hos Akelius? Se svar

Nej, endast fysisk myndig person får öppna inlåningskonto i Akelius.

Stäng

Kan vi ha ett gemensamt konto? Se svar

Nej, vi tillåter inte gemensamma konton

Stäng

Kan jag ha flera konton hos Akelius? Se svar

Ja, du öppnar själv nya konton genom att logga in på Internettjänsten.

Stäng

Kan jag öppna ett konto hos Akelius som utlandsboende? Se svar

Ja, men för att kunna öppna konto hos Akelius krävs att du har ett svenskt personnummer, bankkonto och registrerad folkbokföringsadress.

Stäng

Kan företag, organisationer och föreningar öppna konto hos Akelius? Se svar

Nej, endast fysisk myndig person får öppna inlåningskonto i Akelius.

Stäng

Vad är gränsen för insättning? Se svar

Du kan göra en insättning om maximalt 50 000kr. Ditt totala tillgodohavande hos Akelius får inte överstiga 50 000kr. Akelius återbetalar automatiskt överskjutande belopp.

Stäng

Hur gör jag en insättning via min ordinarie internetbank? Se svar

1. Logga in på din ordinarie Internetbank.
2. Du gör en insättning till Akelius BankGiro: 5956-8311
3. Ange ditt OCR nummer (ditt kontonummer hos Akelius utan mellanslag eller bindestreck). Verkställ/godkänn betalningen.

Din insättning blir registrerad hos Akelius inom tre bankdagar.

Stäng

Hur gör jag en insättning genom manuellt överföringsuppdrag från min ordinarie bank. Se svar

1. Fyll i en Bankgiroblankett, ange Akelius BankGiro 5956-8311.
2. Fyll i ditt kontonummer hos Akelius som meddelande till betalningsmottagaren.
3. Ange önskat belopp.

Din insättning blir registrerad hos Akelius inom tre bankdagar.

Stäng

Hur gör jag en insättning via Akelius Internettjänst? Se svar

1. Logga in på Akelius Internettjänst
2. Klicka på insättningar
3. Ange önskat belopp för din insättning
4. Välj önskat mottagarkonto.
5. Bekräfta din insättning

Din insättning blir registrerad hos Akelius inom tre bankdagar

Stäng

Hur gör jag ett uttag? Se svar

Logga in på Akelius Internettjänst
Välj "Uttag" i huvudmenyn
Välj från vilket konto uttaget skall göras
Ditt uttag är tillgängligt på ditt ordinarie bankkonto inom tre bankdagar. Väljer du att göra ett förtida uttag från ett konto med uppsägningstid betalar du avgift för snabbuttag.

Stäng

Hur lång tid tar det tills jag får mina pengar? Se svar

Normalt utbetalas uttaget belopp inom tre bankdagar. Uttag medges endast från Räntekontot. Vill du göra ett uttag från ett konto med uppsägningstid måste du först göra en överföring till räntekontot.

Stäng

Hur många uttag får jag göra per år? Se svar

Du har rätt att göra två avgiftsfria uttag per kalenderår. Vill du göra fler uttag belastas de med en avgift, avgiften regleras i Akelius prislista.

Stäng

Hur mycket får jag spara? Se svar

Ditt totala tillgodohavande hos Akelius får inte överskrida 50 000kr. Akelius återbetalar automatiskt överskjutande belopp.

Stäng

Hur beräknas räntan? Se svar

Inlåningsräntan beräknas på faktiskt antal dagar (365/365)

Stäng

När betalas räntan ut? Se svar

Upplupen ränta påförs kontot årligen den 31 december eller vid löptidens slut.

Stäng

Kan jag ta ut mina pengar innan uppsägningstidens slut? Se svar

Behöver du dina pengar fort kan du välja snabbuttag. Kapitalet utbetalas då inom tre bankdagar. Snabbuttag är förknippat med en avgift som regleras i Akelius prislista.

Stäng

Vad händer om jag vill ta ut en del av mitt sparande? Se svar

Du kan ta ut en del av ditt sparande, kvarstående belopp följer den ursprungliga sparräntan.

Stäng

Kan jag göra mer än en insättning? Se svar

Ja, du kan göra så många insättningar du vill. Ditt totala tillgodohavande hos Akelius får dock inte överstiga 50 000kr.

Stäng

Vilket är minsta belopp som man får sätta in hos Akelius? Se svar

Du bestämmer själv insättningens storlek. Vid första insättningen får beloppet inte understiga 100kr.

Stäng

Hur vet jag att Akelius mottagit min betalning? Se svar

Logga in på Akelius Internettjänst och välj ”Kontoutdrag” i huvudmenyn. Du kan sedan se samtliga transaktioner under respektive konto.

Stäng

Hur betalar jag via Internet om jag saknar OCR- nummer? Se svar

Ange ditt kontonummer utan blanksteg och bindestreck som OCR- nummer. Dina kontouppgifter hittar du i välkomstbrevet.

Stäng

Till vilket bankgironummer skall jag göra mina insättningar? Se svar

Akelius har bankgironummer 5956-8311. Ange ditt kontonummer utan mellanslag och bindestreck som OCR-nummer vid betalning.

Stäng

Hur gör jag insättningar via autogiro? Se svar

Logga in på Akelius Internettjänst välj "Insättningar" i huvudmenyn. Här kan du välja om du vill göra en engångsinsättning eller om du t.ex. vill månadsspara.

Stäng

Hur snabbt får jag tillgång till ett uttag eller en insättning? Se svar

Utbetalningar sker inom tre bankdagar. Inbetalningar bokförs så snart kapitalet är Akelius tillhanda. Insättningar är synliga på kontot inom tre bankdagar.

Stäng

Hur börjar jag månadsspara? Se svar

Logga in på Akelius Internettjänst, välj "Insättningar" i huvudmenyn. Ange önskad periodicitet på dina insättningar och bekräfta. Tjänsten är helt kostnadsfri.

Stäng

Kan jag ändra mitt lösenord? Se svar

Ja, logga in på vår Internettjänst och ändra lösenordet under ”Grunduppgifter”.

Stäng

Kan jag spara utan att ha tillgång till Internet? Se svar

Nej, Akelius spartjänster är helt Internetbaserade och förutsätter att du som kund använder dig av våra Internettjänster.

Stäng

Jag har förlorat mitt lösenord. Kan jag få ett nytt? Se svar

Ja, skicka ett e-post till info@akeliusspar.se, ange ditt namn, adress och personnummer.

Stäng

Kan jag öppna ett konto hos Akelius om jag inte vill använda Internettjänsten? Se svar

Nej, Akelius tjänster är helt Internetbaserade och förutsätter att du som kund använder dig av våra Internettjänster.

Stäng

är Akelius Internettjänst säker? Se svar

Akelius använder sig av krypteringsteknologin SSL (Secure Socket Layer) för att skydda all kommunikation (användar-ID, lösenord och meddelanden) mellan din webbläsare och vår webbserver. Du kan enkelt se när kommunikationen är krypterad – ett låst hänglås längst ner i skärmens högra hörn anger att webbplatsen har en krypterad anslutning. För krypteringen används Verisign SSL-certifikat med 128 bitars kryptering.

Stäng

Skickar ni kontrolluppgifter till skatteverket? Se svar

Ja, Akelius Spar AB skickar kontrolluppgifter till skatteverket. I enighet med lagen (2001:1227) om självdeklaration och kontrolluppgifter.

Stäng

Gör Akelius skatteavdrag på min ränta? Se svar

Ja, Akelius drar i normalfallet 30 procent i skatteavdrag enligt reglerna i Skattebetalningslagen (1997:483)

Stäng

Får jag kontoutdrag och kontrolluppgift? Se svar

Ja, kontoutdrag genereras vid varje årsskifte och dokumenten läggs upp i ditt dokumentarkiv. Du hittar dina kontoutdrag och kontrolluppgifter under ”Dokument” när du loggat in på Akelius internettjänst.

Stäng

Vilket program behövs för att läsa dokumenten i ”mitt dokumentarkiv”? Se svar

Du behöver gratisprogrammet Acrobat Reader för att läsa och skriva ut dina dokument. Programmet kan du ladda ner gratis under fliken ”Om Spar”.

Stäng

Vad innebär ”fördefinierat konto”? Se svar

På din kontoansökan måste du ange till vilket konto du vill göra uttag, det konto du anger kallas för ”fördefinierat konto”. Du kan också enkelt och avgiftsfritt göra insättningar från ditt fördefinierade konto till ditt konto hos Akelius.

Stäng

Vad händer om mitt totala tillgodohavande överstiger 50 000kr? Se svar

Kontohavarens totala saldo får vid varje tidpunkt maximalt uppgå till 50 000kr. Belopp överstigande detta belopp kommer automatiskt att överföras till kontohavarens fördefinierade konto.

Stäng

Varför har Akelius registrerat ett Autogiromedgivande till min bank? Se svar

I samband med din Kontoansökan lämnade du ett autogiromedgivande till Akelius. Akelius använder ditt medgivande för att lägga upp ditt fördefinierade konto för uttag. Du kan också begära överföringar från ditt fördefinierade konto till ditt konto hos Akelius. Tjänsten är helt kostnadsfri.

Stäng

Vilken bank använder ni för in och utbetalningar? Se svar

För utbetalningar och insättningar använder vi Bankgirot och Danske Bank.

Stäng

Hur ändrar jag mitt Autogiro? Se svar

Logga in på ditt Akelius Internettjänst. Under menyn ”Inställningar/Fördefinierat konto” kan du själv ändra ditt fördefinierade konto. Akelius kontrollerar alltid att angivet konto tillhör kontohavaren.

Stäng

När i månaden dras pengarna från mitt konto via autogiro? Se svar

Dina insättningar gör alltid på angiven betalningsdag. Om angiven dag skulle vara en helgdag görs betalningen på närmast följande bankdag.

Stäng

Hur börjar jag månadsspara? Se svar

Logga in på Akelius internettjänst. Under rubriken insättningar kan du begära en enstaka betalning eller lägga upp ett månadssparande.

Stäng

Kostar det något att månadsspara? Se svar

Nej, tjänsten är helt avgiftsfri.

Stäng

Har Akelius en kundtjänst? Se svar

Ja, du når kundtjänst genom att skicka ett e-post till: info@akeliusspar.se

Stäng

Varför har Akelius inget Clearing nummer? Se svar

Akelius är ingen bank, Akelius är ett aktiebolag med tillstånd att bedriva Inlåningsverksamhet som ett komplement till din ordinarie bank.

Stäng

Vilka avgifter har Akelius? Se svar

De flesta sparare betalar inga avgifter alls, i vissa fall tvingas vi dock ta ut en avgift för tilläggstjänster. Våra avgifter finns sammanställda i Akelius prislista.

Stäng

Hur fungerar Akelius konton? Se svar

Det är mycket enkelt. Du får en hög ränta, från första till sista kronan utan irriterande avgifter.

Stäng

Omfattas inlåningen av den statliga insättningsgarantin? Se svar

Akelius Spar AB är registrerat hos Finansinspektionen för att bedriva inlåningsverksamhet enligt Lagen om inlåningsverksamhet (2004:299). Medel insatta hos Akelius omfattas inte av Lagen om insättningsgaranti (1995:1571). De medel som sätts in på konto hos Akelius används för att finansiera en fortsatt expansion av fastighetsrörelsen.

Stäng

är Akelius registrerat hos Finansinspektionen? Se svar

Akelius har tillstånd från Finansinspektionen att bedriva Inlåningsverksamhet enligt Lagen om Inlåningsverksamhet (2004:299).

Stäng

Hur kontaktar jag Akelius? Se svar

Skicka ett e-post till info@akeliusspar.se

Stäng

Hur använder Akelius inlånade medel? Se svar

De medel som sätts in på konto hos Akelius används för att finansiera fastighetsverksamhet.

Stäng

är det säkert att spara hos Akelius? Se svar

Ja det är säkert att spara hos Akelius. Inlånat kapital används uteslutande till finansiering av fastighetsverksamhet. Akelius har en lång tradition av att erbjuda marknaden förmånliga sparprodukter. Akelius har under mer än 30 år erbjudit allmänheten fördelaktiga sparformer och vi håller alltid våra löften.

Stäng

Jag vill spara på ett konto med högre ränta men mina insättningar hamnar på Räntekontot, har något blivit fel? Se svar

Nej, alla insättningar bokförs på Räntekontot, vill du spara med högre ränta på ett konto med uppsägningstid väljer du att göra en överföring. Det är alltid avgiftsfritt att göra en överföring till ett konto med längre uppsägningstid.

Stäng

Hur får jag den bästa sparräntan? Se svar

Den bästa spar räntan får du genom att välja ett konto med längre uppsägningstid eller löptid. Vår bästa sparränta får du på våra fasträntekonton.

Stäng

Jag har problem med att logga in på Akelius internettjänst vad skall jag göra? Se svar

Beställ ett nytt lösenord genom att skicka ett e-post till info@akeliusspar.se , ange namn adress och personnummer. Om du är säker på att du använder ett korrekt lösenord kan du prova att logga in genom en annan webbläsare, t.ex. Mozilla Firefox.

Stäng

Innbär autogiro att jag måste månadsspara? Se svar

Nej, autogiromedgivandet används i första hand att kontrollera dina kontouppgifter som du lämnade i samband med din kontoansökan. Vill du månadsspara eller göra engångsinsättningar måste du själv begära detta efter du loggat in på Akelius Internettjänst. Funktionen hittar du under rubriken insättning.

Stäng

   

Viktig information

Akelius Spar AB är regi-
strerat hos Finansinspek-
tionen enligt Lagen om inlåningsverksamhet (2004:299). Insatta medel
används för finansiering av fastighetsverksamhet.
Insatta medel omfattas inte av Lagen (1995:1571) om insättningsgaranti och kan förloras i händelse av företagets obestånd.

   


    Kontakta oss via e-post:
    info@akeliusspar.se

    - Vanliga frågor
    - Ångerrätt
Sigillet är utfärdat av UC AB. Klicka på bilden för information om UC:s Riskklasser.