logga in
startKontonbli kundom investkontakt

Vanliga frågor


Kan jag fortfarande sätta in pengar om jag redan är kund? Se svar

Ja, men befintliga kunder kan enbart sätta in pengar på Räntekontot.

Stäng

Varför avvecklas Akelius Spar? Se svar

Lagen om inlåningsföretag upphör att gälla 2020-12-31. Befintliga inlåningsföretag ska därför avveckla sina verksamheter under 2021.

Stäng

När får jag tillbaka mina pengar? Se svar

Akelius Spar börjar stänga ner sina konton och återbetala kapital och upparbetad ränta till sina kunder i januari 2021. återbetalning sker löpande under 2021. Vi börjar med kunder med höga belopp.

Stäng

Måste jag som kund göra något för att få tillbaka mina pengar? Se svar

Nej, vi betalar tillbaka dina pengar per automatik. Men för att återbetalningen ska fungera måste du ha ett korrekt föranmält bankkonto registrerat. Du kontrollerar ditt föranmälda bankkontonummer och uppdaterar vid behov i internetbanken.

Stäng

Vad händer om jag inte anger ett föranmält bankkonto? Se svar

Utan ett korrekt föranmält bankkonto kommer återbetalningen inte att fungera. Totala tillgodohavanden under 200 kronor tas i så fall som en nedstängningsavgift. Belopp mellan 200 - 500 kr skickas på check. Om checken inte löses in utan kommer i retur till oss tas beloppet som en nedstängningsavgift. Belopp över 500 kr skickas på check.

Stäng

Får jag ränta på mina pengar? Se svar

Ja, Akelius Spar återbetalar kapital och upparbetad ränta på Räntekonto, Räntekonto 4 månader, Räntekonto 12 månader och Fasträntekonto 3 år per avslutningsdatum, det vill säga då vi stänger ner och avslutar dina konton.

Stäng

Hur vet jag när mitt konto kommer att avslutas? Se svar

Alla konton avslutas löpande under 2021. Vi börjar med kunder med höga belopp.

Stäng

Kan jag ta ut pengarna i förtid? Se svar

Ja du kan när som helst avsluta dina konton och få ditt kapital och upparbetad ränta utbetald.

Stäng

Vad händer med Fasträntekonto som löper ut 2022 eller 2023? Se svar

Vi avslutar ditt Fasträntekonto under 2021 och återbetalar kapital och upparbetad ränta.

Stäng

Vad händer med mitt automatiska månadssparande? Se svar

Allt automatiskt månadssparande med autogiro stängs av 2021-01-15.

Stäng

Kan jag fortfarande bli kund i Akelius Spar? Se svar

Nej, Akelius Spar tar inte emot några nya kunder.

Stäng

Vad är gränsen för insättning? Se svar

Du kan göra en insättning om maximalt 50 000kr. Ditt totala tillgodohavande hos Akelius får inte överstiga 50 000kr. Akelius återbetalar automatiskt överskjutande belopp.

Stäng

Hur gör jag ett uttag? Se svar

Logga in på Akelius Internettjänst
Välj "Uttag" i huvudmenyn
Välj från vilket konto uttaget skall göras
Ditt uttag är tillgängligt på ditt ordinarie bankkonto inom tre bankdagar.

Stäng

Hur lång tid tar det tills jag får mina pengar? Se svar

Normalt utbetalas uttaget belopp inom tre bankdagar. Uttag medges endast från Räntekontot. Vill du göra ett uttag från ett konto med uppsägningstid måste du först göra en överföring till räntekontot.

Stäng

Hur mycket får jag spara? Se svar

Ditt totala tillgodohavande hos Akelius får inte överskrida 50 000kr. Akelius återbetalar automatiskt överskjutande belopp.

Stäng

Hur beräknas räntan? Se svar

Inlåningsräntan beräknas på faktiskt antal dagar (365/365)

Stäng

När betalas räntan ut? Se svar

Upplupen ränta påförs kontot årligen den 31 december eller vid löptidens slut.

Stäng

Kan jag ta ut mina pengar innan uppsägningstidens slut? Se svar

Ja

Stäng

Hur vet jag att Akelius mottagit min betalning? Se svar

Logga in på Akelius Internettjänst och välj ”Kontoutdrag” i huvudmenyn. Du kan sedan se samtliga transaktioner under respektive konto.

Stäng

Hur snabbt får jag tillgång till ett uttag eller en insättning? Se svar

Utbetalningar sker inom tre bankdagar. Inbetalningar bokförs så snart kapitalet är Akelius tillhanda. Insättningar är synliga på kontot inom tre bankdagar.

Stäng

Kan jag ändra mitt lösenord? Se svar

Ja, logga in på vår Internettjänst och ändra lösenordet under ”Grunduppgifter”.

Stäng

Jag har förlorat mitt lösenord. Kan jag få ett nytt? Se svar

Ja, skicka ett e-post till info@akeliusspar.se, ange ditt namn, adress och personnummer.

Stäng

Skickar ni kontrolluppgifter till skatteverket? Se svar

Ja, Akelius Spar AB skickar kontrolluppgifter till skatteverket. I enlighet med Skatteförfarandelagen (2011:1244).

Stäng

Gör Akelius skatteavdrag på min ränta? Se svar

Ja, Akelius drar i normalfallet 30 procent i skatteavdrag enligt reglerna i enlighet med Skatteförfarandelagen (2011:1244).

Stäng

Får jag kontoutdrag och kontrolluppgift? Se svar

Ja, kontoutdrag genereras vid varje årsskifte och dokumenten läggs upp i ditt dokumentarkiv. Du hittar dina kontoutdrag och kontrolluppgifter under ”Dokument” när du loggat in på Akelius internettjänst.

Stäng

Vad innebär ”föranmält konto”? Se svar

På din kontoansökan måste du ange till vilket konto du vill göra uttag, det konto du anger kallas för ”föranmälda konto”. Du kan också enkelt och avgiftsfritt göra insättningar från ditt föranmälda konto till ditt konto hos Akelius.

Stäng

Vad händer om mitt totala tillgodohavande överstiger 50 000kr? Se svar

Kontohavarens totala saldo får vid varje tidpunkt maximalt uppgå till 50 000kr. Belopp överstigande detta belopp kommer automatiskt att överföras till kontohavarens fördefinierade konto.

Stäng

Vilken bank använder ni för in och utbetalningar? Se svar

För utbetalningar och insättningar använder vi Bankgirot och Danske Bank.

Stäng

Hur ändrar jag mitt Autogiro? Se svar

Logga in på ditt Akelius Internettjänst. Under menyn ”Inställningar/Föranmälda konto” kan du själv ändra ditt fördefinierade konto. Akelius kontrollerar alltid att angivet konto tillhör kontohavaren.

Stäng

Har Akelius en kundtjänst? Se svar

Ja, du når kundtjänst genom att skicka ett e-post till: info@akeliusspar.se

Stäng

Varför har Akelius inget Clearing nummer? Se svar

Akelius är ingen bank, Akelius är ett aktiebolag med tillstånd att bedriva Inlåningsverksamhet som ett komplement till din ordinarie bank.

Stäng

Omfattas inlåningen av den statliga insättningsgarantin? Se svar

Akelius Spar AB är registrerat hos Finansinspektionen för att bedriva inlåningsverksamhet enligt Lagen om inlåningsverksamhet (2004:299). Medel insatta hos Akelius omfattas inte av Lagen om insättningsgaranti (1995:1571). De medel som sätts in på konto hos Akelius används för att finansiera en fortsatt expansion av fastighetsrörelsen.

Stäng

är Akelius registrerat hos Finansinspektionen? Se svar

Akelius är registrerat hos Finansinspektionen för att bedriva Inlåningsverksamhet enligt Lagen om Inlåningsverksamhet (2004:299).

Stäng

Hur använder Akelius inlånade medel? Se svar

De medel som sätts in på konto hos Akelius används för att finansiera fastighetsverksamhet.

Stäng

   

Viktig information

Akelius Spar AB är regi-
strerat hos Finansinspek-
tionen enligt Lagen om inlåningsverksamhet (2004:299). Insatta medel
används för finansiering av fastighetsverksamhet.
Insatta medel omfattas inte av Lagen (1995:1571) om insättningsgaranti och kan förloras i händelse av företagets obestånd.
Lagen om inlånings-
verksamhet upphör att gälla 2020-12-31. Akelius Spar avvecklar sin verksamhet och återbetalar insatt kapital och upparbetad ränta under 2021.

   


    Kontakta oss via e-post:
    info@akeliusspar.se

    - Vanliga frågor
Sigillet är utfärdat av UC AB. Klicka på bilden för information om UC:s Riskklasser.