logga in
startKontonbli kundom investkontakt
Akelius Spar upphör 2021.

Lagen upphör

Lagen om inlåningsföretag upphör att gälla
2020-12-31.
Befintliga inlåningsföretag ska avveckla sina verksamheter under 2021.

Återbetalning

Akelius Spar stänger ner konton och återbetalar kapital och upparbetad ränta till sina kunder under första halvan av 2021.
 

Föranmält bankkonto

För att återbetalningen ska kunna ske måste du ha ett korrekt föranmält bankkonto registrerat.
Logga in
 

Viktig information

Akelius Spar AB är regi-
strerat hos Finansinspek-
tionen enligt Lagen om inlåningsverksamhet (2004:299). Insatta medel
används för finansiering av fastighetsverksamhet.
Insatta medel omfattas inte av Lagen (1995:1571) om insättningsgaranti och kan förloras i händelse av företagets obestånd.
Lagen om inlånings-
verksamhet upphör att gälla 2020-12-31. Akelius Spar avvecklar sin verksamhet och återbetalar insatt kapital och upparbetad ränta under 2021.

   


    Kontakta oss via e-post:
    info@akeliusspar.se

    - Vanliga frågor
Sigillet är utfärdat av UC AB. Klicka på bilden för information om UC:s Riskklasser.