logga in
startKontonbli kundom investkontakt
Om Akelius Spar

Vi placerar i fastigheter

Akelius Spar AB erbjuder konton för räntesparande.
Insatta medel används för finansiering av fastighetsverksamhet.
Genom en fastighetsportfölj med låg risk och ett långsiktigt ägandeperspektiv skapas trygghet för såväl sparkunder som våra hyresgäster.
Akelius har under 35 års tid erbjudit allmänheten fördelaktiga sparformer.
 

Registrerat hos Finansinspektionen

Akelius Spar AB, 556618-8123, är registrerat hos Finansinspektionen enligt Lag (2004:299) om Inlåningsverksamhet.
Insatta medel omfattas inte av lag (1995:1571) om insättningsgaranti.*

Förtur

Kunder i Akelius Spar AB har tidigare haft förtur till lediga lägenheter inom Akelius.
Denna förtur är numera avvecklad.

* Lagen om inlåningsverksamhet upphör att gälla 2020-12-31.
Akelius Spar avvecklar sin verksamhet och återbetalar insatt kapital och upparbetad ränta under 2021.

Viktig information

Akelius Spar AB är regi-
strerat hos Finansinspek-
tionen enligt Lagen om inlåningsverksamhet (2004:299). Insatta medel
används för finansiering av fastighetsverksamhet.
Insatta medel omfattas inte av Lagen (1995:1571) om insättningsgaranti och kan förloras i händelse av företagets obestånd.
Lagen om inlånings-
verksamhet upphör att gälla 2020-12-31. Akelius Spar avvecklar sin verksamhet och återbetalar insatt kapital och upparbetad ränta under 2021.
Adobe Reader
Sigillet är utfärdat av UC AB. Klicka på bilden för information om UC:s Riskklasser.