logga in
startKontonbli kundom investkontakt
Spara på konto med den bästa räntan.
Sparandet är avgiftsfritt och du kan göra två fria uttag per år.
Uttag utbetalas inom tre bankdagar.
 
Du får totalt spara upp till 50 000 kr.
Oavsett vilket konto du väljer har du möjlighet att ta ut dina pengar inom tre bankdagar.
   
Rörlig ränta: 1,5 procent
Insättningsgaranti: Ingen
Stängd för insättning.
Återbetalas under 2021.
 
   
Rörlig ränta: 2 procent
Insättningsgaranti: Ingen
Stängd för insättning.
Återbetalas under 2021.
   
Rörlig ränta: 2,5 procent
Insättningsgaranti: Ingen
Stängd för insättning.
Återbetalas under 2021.
   
Total ränta under löptiden: 12,49 procent
Effektiv årsränta*: 4 procent
Insättningsgaranti: Ingen
Stängd för insättning.
Återbetalas under 2021.
*Den årliga räntan med hänsyn tagen till ränta på ränta effekten.
 
 

Viktig information

Akelius Spar AB är regi-
strerat hos Finansinspek-
tionen enligt Lagen om inlåningsverksamhet (2004:299). Insatta medel
används för finansiering av fastighetsverksamhet.
Insatta medel omfattas inte av Lagen (1995:1571) om insättningsgaranti och kan förloras i händelse av företagets obestånd.
Lagen om inlånings-
verksamhet upphör att gälla 2020-12-31. Akelius Spar avvecklar sin verksamhet och återbetalar insatt kapital och upparbetad ränta under 2021.
Sigillet är utfärdat av UC AB. Klicka på bilden för information om UC:s Riskklasser.