logga in
startKontonbli kundom investkontakt
Spara på konto med den bästa räntan.

Vår bästa sparränta

Räntan utbetalas i slutet på varje kalenderår. Sparandet är avgiftsfritt och du kan göra två fria uttag per år.
Uttag utbetalas inom tre bankdagar.
 
Du får totalt spara upp till 50 000 kr. Oavsett vilket konto du väljer har du möjlighet att ta ut dina pengar inom tre bankdagar.
   
Rörlig ränta: 1,5 procent Uppsägningstid: Ingen
Utbetalning: Inom tre bankdagar Utbetalas till: Föranmält bankkonto
Insättningsgaranti: Ingen
Räntekonto, bra ränta på ditt konto.
 
   
Total ränta under löptiden: 12,49 procent Utbetalas till: Räntekonto
Effektiv årsränta*: 4 procent Insättningsgaranti: Ingen
Löptid: 3år Minsta insättning: 10 000 kr
*Den årliga räntan med hänsyn tagen till ränta på ränta effekten.


Fasträntekonto, du får den högsta ränta på ditt konto.
 
 

Viktig information

Akelius Spar AB är regi-
strerat hos Finansinspek-
tionen enligt Lagen om inlåningsverksamhet (2004:299). Insatta medel
används för finansiering av fastighetsverksamhet.
Insatta medel omfattas inte av Lagen (1995:1571) om insättningsgaranti och kan förloras i händelse av företagets obestånd.
Sigillet är utfärdat av UC AB. Klicka på bilden för information om UC:s Riskklasser.